Arholma båk och Högskärs båk - ARHOLMA

Aktiviteter i projektet: 
  • Gallring av skog för att synliggöra båkarna.
  • Ta bort taggtråd.
  • Göra en spännande och tillgänglig stig upp till Arholma båk.
  • Löpande underhåll.

Arbete pågår. Viss gallring av skogen kring båken på Arholma har skett och naturen har inventerats i syfte att kunna skapa en mer tillgänglig väg upp till båken genom vissa kompletteringar, bland annat med ramper. 

Status Aktiv Start:mar-18 Slut:dec-22 SKRIV UT
Syfte och mål

Bevara och tillgängliggöra Arholmas kulturarv och båkens viktiga symbolvärdet för Arholma, sjöfrarten, boende och turister.

Initiativtagare
Menna Hagstroem
Kontaktperson
Menna Hagstroem
Telefon
076 117 40 07
Inblandade myndigheter och organisationer
Kommun
Skärgårdsstiftelsen
Länsstyrelsen
Region Stockholm
Leader Stockholmsbygd 
Finansiering
Ej klar
Referens mot befintliga strategier
Kommunens översiktsplan, EU:s landsbygdsprogram inkl Leader

Kontakt

Kontaktperson: Menna Hagstroem
Telefon: 076 117 40 07

* Obligatorisk information