Attraktiva besöksmål – ORNÖ

Levande livet i forntid

Förstudie gällande förutsättningar och möjlighet att levandegöra Ornös forntidshistoria (bronsålder/järnålder) vid platser där fornlämningar finns. 

Status Aktiv Start:jan-17 SKRIV UT
Syfte och mål

Att öka fornlämningarnas attraktionskraft som besöksmål. Att öka intresset för Ornös historia hos besökare. Förstudie som ger svar på vilka åtgärder som bär och kan genomföras för att på bästa sätt levandegöra platserna.

Initiativtagare
Elisabeth Frideen
Kontaktperson
Elisabeth Frideen
Telefon
070 678 12 31
Inblandade myndigheter och organisationer
Region Stockholm
Hembygdsföreningen
Finansiering
Ej klar
Total budget
25 000 kr
Referens mot befintliga strategier
Region Stockholms Landsbygds och skärgårdsstrategi

Kontakt

Kontaktperson: Elisabeth Frideen
Telefon: 070 678 12 31

* Obligatorisk information