Äventyrsbana - RUNMARÖ

En lekplats och äventyrsbana för öns barn och andra besökande barn och ungdomar.

Projektaktiviteter:

  • Ta kontakt med markägare för upplåtelse av mark
  • Ta reda på kostnader och säkerhetsaspekter
  • Få bygglov och tillstånd som behövs

Delmål:

  • Förstudie och planering

Under projektets gång ska samverkan med grund stugby och badplats projekt ske.

Status Aktiv Start:nov-17 SKRIV UT
Syfte och mål

Att förse alla barn och ungdomar som vistas på ön med en rolig lekplats i skogen. Lekplatsen ska även bli rekreationsplats för vuxna.

Initiativtagare
Ulrica Sporre
Kontaktperson
Ulrica Sporre
Telefon
070 811 21 19
Inblandade myndigheter och organisationer
Kommun
Länsstyrelsen
Region Stockholm
Referens mot befintliga strategier
RUFS, Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, Kommunens översiktsplan, Nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft, EU:s landsbygdsprogram inkl Leader

Kontakt

Kontaktperson: Ulrica Sporre
Telefon: 070 811 21 19

* Obligatorisk information