Barnomsorg - INGMARSÖ

Det finns ett behov av barnomsorg på Ingmarsö om unga familjer ska ha möjlighet att bo och verka på ön.

Ingmarsö Byalag driver projektet och har haft många samtal med kommunen. Från hösten 2018  finns förskola på Ingmarsö vilket är ett första steg.

Status Aktiv Start:dec-16 SKRIV UT
Syfte och mål

Syftet är att fler ska ha möjlighet att bo och verka på Ingmarsö. Unga familjer ska ha möjlighet att flytta ut och kunna bo kvar.

Initiativtagare
Ingmarsö Byalag
Kontaktperson
Elisabet Wennlund
Organisation
Ingmarsö Byalag
Inblandade myndigheter och organisationer
Kommun
Finansiering
Ej klar
Referens mot befintliga strategier
RUFS, Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen

Kontakt

Kontaktperson: Elisabet Wennlund

* Obligatorisk information