Basal närsjukvård - ARHOLMA

Skapa en sjuksköterska- och läkarmottagning på Arholma, replierad på redan befintlig värdcentral.

Delmål:
  • Inventering av vårdpersonal på kommunens öar.
  • Tillstyrkan från Tiohundra och andra berörda aktörer, godkännande från IVO.
Status Aktiv Start:mar-18 SKRIV UT
Syfte och mål

Säkerställa basal närsjukvård till personer som vistas och lever på Arholma och Björkö.

Initiativtagare
Hasse Bolin
Kontaktperson
Hasse Bolin
Telefon
070 960 34 55
Inblandade myndigheter och organisationer
Kommun
Region Stockholm
Finansiering
Ej klar
Referens mot befintliga strategier
Kommunens översiktsplan, EU:s landsbygdsprogram inkl Leader

Kontakt

Kontaktperson: Hasse Bolin
Telefon: 070 960 34 55

* Obligatorisk information