Bastu på Landsort - LANDSORT

Byggande av en vedeldad bastu i ett nedlagt skyttevärn. För att få tillgång till värnet behövs en att en anpassad ramp anläggs. 

Status

Länsstyrelsen, Mark- och Miljödomstolen samt överdomstolen har avslagit projektet. Projektet är därav nedlagt i dess ursprungliga form. Istället prövas nu att få tillstånd för en mobil bastu.

Status Aktiv Start:feb-19 Slut:nov-19 SKRIV UT
Syfte och mål

Främja utbyte och social samvaro mellan olika grupper på Landsort.

Delmål: Främja utbyte och social samvaro mellan olika grupper på Landsort.

Initiativtagare
Sten E Larson
Kontaktperson
Sten E Larson
Telefon
070 642 72 90
Inblandade myndigheter och organisationer
Skärgårdsstiftelsen
Återvinningsmöjligheter
Länsstyrelsen
Återvinningsmöjligheter
Region Stockholm
Återvinningsmöjligheter
Företagarföreningen
Återvinningsmöjligheter
Mark- och Miljödomstolen 
Återvinningsmöjligheter
Hembygdsföreningen
Återvinningsmöjligheter
Arbetsförmedlingen
Återvinningsmöjligheter
Finansiering
Ej klar
Referens mot befintliga strategier
EU:s landsbygdsprogram inkl Leader

Vi som jobbar med projektet

Sten E Larson
Bastu på Landsort - LANDSORT

Kontakt

Kontaktperson: Sten E Larson
Telefon: 070 642 72 90

* Obligatorisk information