Bastu på Landsort - LANDSORT

Byggande av en vedeldad bastu i ett nedlagt skyttevärn. För att få tillgång till värnet behövs en att en anpassad ramp anläggs. 

Status

Länsstyrelsen och Mark – och miljödomstolen har avslagit, men utan att göra syn på plats. Beslutet har överklagats till Mark- och miljööverdomstolen. Om det blir avslag även där blir nästa steg att försöka få till en mobil bastu, som godkänns av myndigheterna.

Status Aktiv Start:feb-19 Slut:nov-19 SKRIV UT
Syfte och mål

Främja utbyte och social samvaro mellan olika grupper på Landsort.

Delmål: Främja utbyte och social samvaro mellan olika grupper på Landsort.

Initiativtagare
Sten E Larson
Kontaktperson
Sten E Larson
Telefon
070 642 72 90
Inblandade myndigheter och organisationer
Mark och miljödomstolen 
Finansiering
Ej klar
Total budget
630 000 kronor
Referens mot befintliga strategier
EU:s landsbygdsprogram inkl Leader

Vi som jobbar med projektet

Sten E Larson

Kontakt

Kontaktperson: Sten E Larson
Telefon: 070 642 72 90

* Obligatorisk information