Bastrafik året runt - INGMARSÖ

Trafik enligt RUFS-standard som möjliggör arbetspendling, fritidsresor, skolresor, kvälls- och helgtrafik. Ta fram en beskrivning av tidtabell för Svartsö och Ingmarsö med omland. Målet är att det ska vara samma tidtabell vår, vinter och höst.

Arbete pågår och bedömningen är att målet kan uppnås med samma tidtabell enligt RUFS-standard vår, vinter, höst med ev avvikelser då det är is.

I Österåker kommun diskuteras denna fråga tillsammans med andra trafikfrågor i gruppen TÖS (Trafikgruppen för föreningar och företag i Österåkers kommuns skärgård).

Status Aktiv Start:nov-16 SKRIV UT
Syfte och mål

Uppnå trafik enligt RUFS-standard som möjliggör passning av buss och båt.

Delmål:
Lämna in tidtabellsförslag från Svartsö och Ingmarsö.
Avstämning med trafikförvaltningen.

Kontaktperson
Anna Anderman
Organisation
Österåkers kommun, Trafikförvaltningen
Inblandade myndigheter och organisationer
Kommun
Region Stockholm
Trafikgruppen Ingmarsö 
Hembygdsföreningen
Finansiering
Klar (100%)
Referens mot befintliga strategier
RUFS, Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, Kommunens översiktsplan

Kontakt

Kontaktperson: Anna Anderman

* Obligatorisk information