Bastrafik året runt - SVARTSÖ

Trafik enligt RUFS-standard som möjliggör arbetspendling, fritidsresor, skolresor, kvälls- och helgtrafik. Ta fram en beskrivning av tidtabell för Svartsö och Ingmarsö med omland. Målet är att det ska vara samma tidtabell vår, vinter och höst.

Arbete pågår och bedömningen är att målet kan uppnås under 2018 med samma tidtabell enligt RUFS-standard vår, vinter, höst med ev avvikelser då det är is.

I Österåker kommun diskuteras denna fråga tillsammans med andra trafikfrågor i gruppen TÖS (Trafikgruppen för föreningar och företag i Österåkers kommuns skärgård).

Status Aktiv Start:nov-16 SKRIV UT
Syfte och mål

Uppnå trafik enligt RUFS-standard som möjliggör passning av buss och båt.

Delmål:
Lämna in tidtabellsförslag från Svartsö och Ingmarsö - vecka 50.
Avstämning med trafikförvaltningen i december 2016.

Inblandade myndigheter och organisationer
Kommun
Anna anderman
Region Stockholm
Åsa tivelius
Hembygdsföreningen
Matte hedelin, Trafikgruppen ingmarsö
Finansiering
Klar (100%)
Referens mot befintliga strategier
Landstingets skärgårdspolitiska program, Kommunens översiktsplan

Vi som jobbar med projektet

Anna Anderman
Åsa Tivelius
Matte Hedelin
Trafikgruppen Ingmarsö