Bastrafik året runt - SVARTSÖ

Projektidé

Trafik enligt RUFS-standard som möjliggör arbetspendling, fritidsresor, skolresor, kvälls- och helgtrafik. Ta fram en beskrivning av tidtabell för Svartsö och Ingmarsö med omland. Målet är att det ska vara samma tidtabell vår, vinter och höst.

Projektet är avslutat

Projektet är avslutat med hänvisning till Sjötrafikutredningen. Till den har inspel gjorts kring behov. 

Status Vilande Start:nov-16 Slut:aug-20 SKRIV UT
Syfte och mål

Uppnå trafik enligt RUFS-standard som möjliggör passning av buss och båt.

Delmål:
Lämna in tidtabellsförslag från Svartsö och Ingmarsö.
Avstämning med trafikförvaltningen.

Kontaktperson
Anna Anderman
Organisation
Österåkers kommun, Trafikförvaltningen
Inblandade myndigheter och organisationer
Kommun
Region Stockholm
Trafikgruppen Ingmarsö 
Hembygdsföreningen
Finansiering
Klar (100%)
Referens mot befintliga strategier
Kommunens översiktsplan

Kontakt

Kontaktperson: Anna Anderman

* Obligatorisk information