Behovsanpassad godstrafik - INGMARSÖ

Godstrafik

Projektidé

Bättre godstrafik för billigare transportkedjor och etablering av nya företag i skärgården. Behovsanpassade transportkedjor. Ett första steg är att kartlägga de befintliga transportkedjorna för att kunna identifiera förbättringspotential och de svåra punkterna.

Projektet är avslutat

Projektet är avslutat med hänvisning till Sjötrafikutredningen. Till den har inspel gjorts kring behov. 

I Österåker kommun diskuteras även denna fråga tillsammans med andra trafikfrågor i gruppen TÖS (Trafikgruppen för föreningar och företag i Österåkers kommuns skärgård).

Status Vilande Start:dec-16 Slut:aug-20 SKRIV UT
Syfte och mål

Att skapa snabbare och billigare transportkedjor för att underlätta etableringen av fler företag i skärgården.
Steg 1: Kartläggning av befintliga transportkedjor.

Kontaktperson
Anna Anderman
Organisation
Österåkers kommun, Trafikförvaltningen
Inblandade myndigheter och organisationer
Kommun
Region Stockholm
Företagarföreningen
Finansiering
Ej klar
Referens mot befintliga strategier
RUFS, Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen

Kontakt

Kontaktperson: Anna Anderman

* Obligatorisk information