Behovsanpassad godstrafik - INGMARSÖ

Godstrafik

Bättre godstrafik för billigare transportkedjor och etablering av nya företag i skärgården. Behovsanpassade transportkedjor. Ett första steg är att kartlägga de befintliga transportkedjorna för att kunna identifiera förbättringspotential och de svåra punkterna.

I Österåker kommun diskuteras denna fråga tillsammans med andra trafikfrågor i gruppen TÖS (Trafikgruppen för föreningar och företag i Österåkers kommuns skärgård).

Status Aktiv Start:dec-16 Slut:dec-17 SKRIV UT
Syfte och mål

Att skapa snabbare och billigare transportkedjor för att underlätta etableringen av fler företag i skärgården.
Steg 1: Kartläggning av befintliga transportkedjor.

Kontaktperson
Anna Anderman
Organisation
Österåkers kommun, Trafikförvaltningen
Inblandade myndigheter och organisationer
Finansiering
Ej klar
Referens mot befintliga strategier
RUFS, Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen

Kontakt

Kontaktperson: Anna Anderman

* Obligatorisk information