Behovsanpassad godstrafik - SVARTSÖ

Godstrafik

För att kunna bibehålla och utveckla det lokala näringslivet i skärgården krävs användarvänliga behovsanpassade transportkedjor. Ett första steg är att kartlägga de befintliga transportkedjorna för att kunna identifiera förbättrings-potential och de svara punkterna.

Status Aktiv Start:dec-16 Slut:dec-17 SKRIV UT
Syfte och mål

Att skapa snabbare och billigare transportkedjor för att underlätta etableringen av fler företag i skärgården.
Steg 1: Kartläggning av befintliga transportkedjor.

Inblandade myndigheter och organisationer
Kommun
Kristina eineborg
Region Stockholm
Åsa tivelius
Företagarföreningen
Skärgårdsföretagarna
Finansiering
Ej klar
Referens mot befintliga strategier

Vi som jobbar med projektet

Kristina Eineborg
Åsa Tivelius
Skärgårdsföretagarna