Behovsanpassad godstrafik - SVARTSÖ

Godstrafik

För att kunna bibehålla och utveckla det lokala näringslivet i skärgården krävs användarvänliga behovsanpassade transportkedjor. Ett första steg är att kartlägga de befintliga transportkedjorna för att kunna identifiera förbättrings-potential och de svara punkterna.

Status Aktiv Start:jan-17 Slut:dec-17 SKRIV UT
Syfte och mål

Att skapa snabbare och billigare transportkedjor för att underlätta etableringen av fler företag i skärgården.
Steg 1: Kartläggning av befintliga transportkedjor.

Inblandade myndigheter och organisationer
Kommun
Kristina eineborg
Region Stockholm
Åsa tivelius
Företagarföreningen
Skärgårdsföretagarna
Finansiering
Ej klar

Vi som jobbar med projektet

Kristina Eineborg
Åsa Tivelius
Skärgårdsföretagarna