Behovsanpassad godstrafik - SVARTSÖ

Godstrafik

Projektidé

För att kunna bibehålla och utveckla det lokala näringslivet i skärgården krävs användarvänliga behovsanpassade transportkedjor. Ett första steg är att kartlägga de befintliga transportkedjorna för att kunna identifiera förbättrings-potential och de svåra punkterna.

Projektet är avslutat

Projektet är avslutat med hänvisning till Sjötrafikutredningen. Till den har inspel gjorts kring behov. 

Status Vilande Start:dec-16 Slut:aug-20 SKRIV UT
Syfte och mål

Att skapa snabbare och billigare transportkedjor för att underlätta etableringen av fler företag i skärgården.
Steg 1: Kartläggning av befintliga transportkedjor.

Kontaktperson
Anna Anderman
Organisation
Österåkers kommun, Trafikförvaltningen
Inblandade myndigheter och organisationer
Kommun
Region Stockholm
Företagarföreningen
Finansiering
Ej klar
Referens mot befintliga strategier
RUFS, Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen

Kontakt

Kontaktperson: Anna Anderman

* Obligatorisk information