Betesdrift - LANDSORT

Betesdrift i naturvårdssyfte/kulturmiljösyfte enligt skötselplan för naturreservat. 

Kostnader och aktiviteter:

  • Stängsling Saltmar strandäng, ca 200 000 kr.
  • Bete Norrudden samt Saltmar.
  • Ersättning för transport och tillsyn av djur samt årligt underhåll av stängsel, ca 30 000 kr /år.
Status

Getter finns ute på Landsort igen sedan början av sommaren 2019. Stängsling av Saltmar för biffkor sker under maj-juni 2020 och samtal med djurhållare med nötdjur pågår. 

Projektet finansieras via medel från Länsstyrelsens reservatsförvaltning som i sin tur har finansiering från Naturvårdsverket, vårdanslaget.

Status Aktiv Start:feb-19 SKRIV UT
Syfte och mål

Naturvård/kulturmiljövård.

Initiativtagare
Martin Elmestål
Kontaktperson
Martin Elmestål
Telefon
010 223 13 21
Organisation
Länsstyrlsen Stockholm
Inblandade myndigheter och organisationer
Skärgårdsstiftelsen
Återvinningsmöjligheter
Länsstyrelsen
Martin elmestål
Region Stockholm
Återvinningsmöjligheter
Företagarföreningen
Återvinningsmöjligheter
 
Återvinningsmöjligheter
Hembygdsföreningen
Återvinningsmöjligheter
Arbetsförmedlingen
Återvinningsmöjligheter
Finansiering
Klar (100%)
Total budget
200 000 kronor
Referens mot befintliga strategier
EU:s landsbygdsprogram inkl Leader

Vi som jobbar med projektet

Martin Elmestål
Betesdrift - LANDSORT

Kontakt

Kontaktperson: Martin Elmestål
Telefon: 010 223 13 21

* Obligatorisk information