Betesdrift - LANDSORT

Betesdrift i naturvårdssyfte/kulturmiljösyfte enligt skötselplan för naturreservat. 

Kostnader och aktiviteter:

  • Stängsling Saltmar strandäng, ca 200 000 kr.
  • Bete Norrudden samt Saltmar.
  • Ersättning för transport och tillsyn av djur samt årligt underhåll av stängsel, ca 30 000 kr /år.
Status Aktiv Start:Feb-19 SKRIV UT
Syfte och mål

Naturvård/kulturmiljövård.

Initiativtagare
Martin Elmestål
Kontaktperson
Martin Elmestål
Telefon
010 223 13 21
Organisation
Länsstyrlsen Stockholm
Inblandade myndigheter och organisationer
Länsstyrelsen
Martin elmestål
Finansiering
Ej klar
Total budget
200 000 kronor
Referens mot befintliga strategier
Landstingets skärgårdspolitiska program, EU:s landsbygdsprogram inkl Leader

Vi som jobbar med projektet

Martin Elmestål

Kontakt

Kontaktperson: Martin Elmestål
Telefon: 010 223 13 21

* Obligatorisk information