Betesdrift - LANDSORT

Projektidé

Betesdrift i naturvårdssyfte/kulturmiljösyfte enligt skötselplan för naturreservat. 

Kostnader och aktiviteter:

  • Stängsling Saltmar strandäng, ca 200 000 kr.
  • Bete Norrudden samt Saltmar.
  • Ersättning för transport och tillsyn av djur samt årligt underhåll av stängsel, ca 30 000 kr /år.
Projektet är genomfört

Stängsling av Saltmar har skett och getter och biffkor finns nu ute på Landsort och betar för fullt. Projektet har finansierats via medel från Länsstyrelsens reservatsförvaltning som i sin tur har finansiering från Naturvårdsverket, vårdanslaget.

Status Genomförd Start:feb-19 Slut:jun-20 SKRIV UT
Syfte och mål

Naturvård/kulturmiljövård.

Initiativtagare
Martin Elmestål
Kontaktperson
Martin Elmestål
Telefon
010 223 13 21
Organisation
Länsstyrlsen Stockholm
Inblandade myndigheter och organisationer
Länsstyrelsen
Finansiering
Klar (100%)
Total budget
200 000 kronor
Referens mot befintliga strategier
EU:s landsbygdsprogram inkl Leader

Kontakt

Kontaktperson: Martin Elmestål
Telefon: 010 223 13 21

* Obligatorisk information