Biodling och minibryggeri - TJOCKÖ

Projektet har som mål att få igång ett bisamhälle och ett minibryggeri på Tjockö.

Delmål:

  • Utbilda sig till biodlare för att sedan få igång ett bisamhälle på Tjockö.
  • Utbilda sig inom bryggeri och få igång ett minibryggeri på Tjockö.

Två bisamhällen är igång på Tjockö och fler kupor är beställda då målet är att få igång två till.

Status Aktiv Start:feb-18 SKRIV UT
Syfte och mål

Få en liten produktion av honung och öl på Tjockö som kan säljas på krogen och i butiken. Även bidra till ökande bisamhällen, som börjar bli en brist.

Initiativtagare
Tjockö Allservice
Kontaktperson
Mikael Mastvik och Ida Fogelström
Telefon
070 732 03 34
Organisation
Tjockö Allservice
Inblandade myndigheter och organisationer
Referens mot befintliga strategier
EU:s landsbygdsprogram inkl Leader

Kontakt

Kontaktperson: Mikael Mastvik och Ida Fogelström
Telefon: 070 732 03 34

* Obligatorisk information