Boende utan ägande - MÖJA

Bygga en flexibel och förändringsbar boendeanläggning för att:

  • Tillgodose turisters behov av övernattningar året runt.
  • Möjliggöra för nyinflyttade att bosätta sig på Möja permanent eller som insteg för att köpa boende.
  • Möjliggöra ett första boende för Möjas ungdomar.
  • Erbjuda serviceboende för äldre.
  • Erbjuda frukostmöjligheter.

Boendet avser hyresrätter och omfattar 15 rum och 2 lägenheter á 2 rok.

Status Aktiv Start:feb-16 SKRIV UT
Syfte och mål

Erbjuda tillfälligt eller permanent boende, på kort eller lång sikt, det vill säga flexibelt hotell, lägenheter och serviceboende.

Delprojekt och budget: Förstudie genom Leader.
Fasindelning: Hitta mark, söka bygglov, hitta investerare, göra ritningar och skapa en hyresmodell.

Initiativtagare
MKU / Ö-fonden / Leader
Kontaktperson
Rune Wikström
Telefon
073 853 70 20
Organisation
Wikströms Fisk
Inblandade myndigheter och organisationer
Finansiering
Delvis (mer än 20%)
Total budget
10 MSEK
Referens mot befintliga strategier
Kommunens översiktsplan, EU:s landsbygdsprogram inkl Leader

Kontakt

Kontaktperson: Rune Wikström
Telefon: 073 853 70 20

* Obligatorisk information