Boendeanpassad trafikplanering - SVARTSÖ

Trafikplanering enligt blomma

Skapa en ny struktur för trafikplaneringen i skärgården i syfte att den ska utgår ifrån de fastboendes och näringslivets behov.

Syfte och mål

Ta fram ett gemensamt projekt med trafikförvaltningen på Stockholms läns landsting samt Österåkers kommun och Värmdö kommun.
Steg 1: Gemensamt möte med trafikförvaltningen för att få en gemensam syn på behovet av en ny trafikplanering i skärgården.

Kontaktperson
Anna Anderman
Organisation
Österåkers kommun, Trafikförvaltningen
Inblandade myndigheter och organisationer
Referens mot befintliga strategier

Kontakt

Kontaktperson: Anna Anderman

* Obligatorisk information