Boendeanpassad trafikplanering - SVARTSÖ

Trafikplanering enligt blomma

Projektidé

Skapa en ny struktur för trafikplaneringen i skärgården i syfte att den ska utgår ifrån de fastboendes och näringslivets behov.

Projektet är avslutat

Projektet är avslutat med hänvisning till Sjötrafikutredningen. Till den har inspel gjorts kring behov. 

Status Vilande Start:okt-16 Slut:aug-20 SKRIV UT
Syfte och mål

Ta fram ett gemensamt projekt med trafikförvaltningen på Region Stockholm, Österåkers kommun och Värmdö kommun.

Steg 1: Gemensamt möte med trafikförvaltningen för att få en gemensam syn på behovet av en ny trafikplanering i skärgården.

Kontaktperson
Anna Anderman
Organisation
Österåkers kommun, Trafikförvaltningen
Inblandade myndigheter och organisationer
Kommun
Region Stockholm
Svartsörådet, Ingmarsö trafik 
Hembygdsföreningen
Referens mot befintliga strategier
RUFS, Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen

Kontakt

Kontaktperson: Anna Anderman

* Obligatorisk information