Brandberedskap - ARHOLMA

Aktiviteter i projektet:

  • Inventera befintlig utrustning för brandstäckning* tillsammans med larmgruppen på Arholma.
  • Kontakta Norrtälje Räddningstjänst för eventuell förnyelse av utrustning.
  • Genomföra en utbildning för gemene man och invånare om ”Brandberedskap i hemmiljö”.
  • Öka deltagandet vid brandövningar (särskilt fokus på fler kvinnor).

* Utrustning = Brandvarnare, brandsläckare minst 6 kg, brandfilt, vattenslangar utomhus. 

Delmål:

  • Söka finansiering för ny utrustning, budgeteras hos Norrtälje Räddningstjänst.
Status Aktiv Start:mar-18 SKRIV UT
Syfte och mål

Bekämpa eld innan det blir utvecklad brand.

Initiativtagare
Anders Wiklander
Kontaktperson
Anders Wiklander
Telefon
070 391 65 53
Inblandade myndigheter och organisationer
Kommun
Arholma intresseförening 
Finansiering
Ej klar
Referens mot befintliga strategier

Kontakt

Kontaktperson: Anders Wiklander
Telefon: 070 391 65 53

* Obligatorisk information