Bredband - Nuläge och framtid (förstudie) - GÄLLNÖ

Projektidé

Undersöka intresset av bredband på Gällnö, Karklö, Trångholmen, Lådna och Hjälmö. Koppling till befintlig strategi: Digital Agenda.

Aktiviteter i projektet:

  • Prata med andra öar som redan har byggt
  • Kartläggning över vilka som bygger och var
  • Se över alternativ till fiber och mobilt bredband

Delmål:

  • Få fram ungefärlig kostnad per anslutning
  • Ta fram adresslista på berörda öar
  • Hitta fler eldsjälar
Projektet är genomfört

En grupp fibervänner på Gällnö bildade gemensamt en ideell förening – Gällnö fiber ideell förening. Föreningen har undersökt intresse för fiber på ön. Med bidrag från kommunen har även en förstudie genomförts som visar hur ett fibernät skulle kunna dras på Gällnö och kringliggande öar. Ungefärlig kostnad per anslutning har även undersökts men det har visat sig bli för dyrt och därav har föreningens arbete avslutats. 

Status Genomförd Start:sep-17 Slut:maj-20 SKRIV UT
Syfte och mål

Se över vad som är möjligt och vad vi behöver göra för att få bredband.

Initiativtagare
Maria Broander
Kontaktperson
Maria Broander
Telefon
073 912 87 61
Inblandade myndigheter och organisationer
Kommun
SIKO 
Referens mot befintliga strategier
RUFS, Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, Nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft, EU:s landsbygdsprogram inkl Leader

Kontakt

Kontaktperson: Maria Broander
Telefon: 073 912 87 61

* Obligatorisk information