Bredband på Gällnö - Nuläge och framtid (förstudie) - GÄLLNÖ

Undersöka intresset av bredband på Gällnö, Karklö, Trångholmen, Lådna och Hjälmö.

Aktiviteter i projektet:
  • Prata med andra öar som redan har byggt.
  • Kartläggning över vilka som bygger och var.
  • Se över alternativ till fiber och mobilt bredband.
 
Delmål:
  • Få fram ungefärlig kostnad per anslutning.
  • Ta fram adresslista på berörda öar. 
  • Hitta fler eldsjälar. 
 

Koppling till befintlig strategi: Digital Agenda.

En grupp fibervänner på Gällnö har gemensamt bildat en ideell förening – Gällnö fiber ideell förening. Föreningens första mål är att utföra en förstudie som visar hur ett fibernät skulle kunna dras på Gällnö och närliggande öar, planerat under hösten 2018.

Status Aktiv Start:sep-17 Slut:apr-18 SKRIV UT
Syfte och mål

Se över vad som är möjligt och vad vi behöver göra för att få bredband.

Initiativtagare
Maria Broander
Kontaktperson
Maria Broander
Telefon
073 912 87 61
Inblandade myndigheter och organisationer
Skärgårdsstiftelsen
Länsstyrelsen
Claes palmgren
Region Stockholm
Företagarföreningen
SIKO 
Uffe westerberg, Jan-erik larsson
Hembygdsföreningen
Arbetsförmedlingen
Finansiering
Ej klar
Referens mot befintliga strategier
RUFS, Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, Nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft, EU:s landsbygdsprogram inkl Leader

Vi som jobbar med projektet

Maria Broander
Claes Palmgren
Uffe Westerberg
Jan-Erik Larsson

Kontakt

Kontaktperson: Maria Broander
Telefon: 073 912 87 61

* Obligatorisk information