Bredband till glesbygden och öar - ARHOLMA

Hitta bredbandsleverantörer som i närtid kan ansluta fastigheterna och påbörja kommunikationen med berörda fastighetsägare.

Delmål: 
  • Kontakta alternativ för anslutning istället för IP Only.
Projektet är genomfört:

Projektet rullade på ganska intensivt under cirka ett år. Initialt kördes det tillsammans Arholma och Björkö men då det var ganska olika förutsättningar så delade projektgruppen upp projektet, i ett för Björkö och ett för Arholma. Nu finns ett byggbeslut från Norrtälje Energi och bredband/fiber kommer att byggas ut under 2019.

Status Genomförd Start:mar-18 Slut:feb-19 SKRIV UT
Syfte och mål

Bredbandsanslutning till fastigheterna på Arholma och Björkö.

Initiativtagare
Lars Irenius
Kontaktperson
Lars Irenius
Telefon
070 269 93 07
Inblandade myndigheter och organisationer
Kommun
Länsstyrelsen
Region Stockholm
Finansiering
Klar (100%)
Referens mot befintliga strategier
EU:s landsbygdsprogram inkl Leader

Kontakt

Kontaktperson: Lars Irenius
Telefon: 070 269 93 07

* Obligatorisk information