Bredband - UTÖ

Projektidé

Bredband till privatpersoner och företag. Inför eventuell bredbandsutbyggnad på Utö/Ålö genomförs en nätplanering. Till detta första steg ansöks om stöd.

Projektet är genomfört

Utö intresseförening har arbetat aktivt med frågan i syfte att se över intressenter. Bland annat har en enkätundersökning genomförts av föreningen i syfte att undersöka intresset av bredband bland Utös boende och företag. Bredband har installerats genom Telia och de som har tecknat har nu fått 100 mbit. 

Status Genomförd Start:jan-16 Slut:dec-20 SKRIV UT
Syfte och mål

Bredband till privatpersoner och företag.
Delmål: Nätplanering

Initiativtagare
Destination Utö ekonomisk förening
Kontaktperson
Thomas Hjelm
Telefon
070 873 65 30
Inblandade myndigheter och organisationer
Finansiering
Behövs ej
Referens mot befintliga strategier
EU:s landsbygdsprogram inkl Leader

Kontakt

Kontaktperson: Thomas Hjelm
Telefon: 070 873 65 30

* Obligatorisk information