Bredband - NÄMDÖ

Tanken med projektet är genomföra etapp 2 för bredband på Nämdö. Arbetet kan med fördel ske i samband med upprustningen av Krokviksvägen då det finns möjlighet att ge plats för Vattenfall att lägga högspänningskabel i grusskiktet och för Nämdö Fiber att lägga rör för bredbandsfiber.

Etapp 2 i utbyggnaden av fibernät för bredband i Nämdö skärgård startade under hösten 2017. Det har blivit möjligt tack vare Stockholms Skärgårdsnät AB (SSN), ett samarbete mellan fiberföreningarna på Ornö, Nämdö, Runmarö och Harö. SSN får bidrag från EU och Jordbruksverket motsvarande 60% av kostnaden för att fullborda den pågående utbyggnaden och knyta samman öarna till ett nät.

På Nämdö läggs rör för fiber i samarbete med Vattenfall, som ska markförlägga stora delar av sitt högspänningsnät. Där det inte går att gräva ner kabel, kommer Nämdö Fiber att utnyttja Vattenfalls ledningsstolpar. Samarbetet med Vattenfall innebär en besparing, som gör det möjligt för Nämdö Fiber att klara en nästan hundraprocentig täckning av de bebodda öarna i Nämdö skärgård. Arbetet beräknas vara klart 2019.

Status Aktiv SKRIV UT
Syfte och mål

Målet är att genomföra etapp 2 för bredband på Nämdö.

Initiativtagare
Nämdö Fiber Ekonomisk Förening (NFEF)
Kontaktperson
Malcolm Dixelius
Telefon
070 422 26 50
Organisation
Nämdö Fiber
Inblandade myndigheter och organisationer
Skärgårdsstiftelsen
Återvinningsmöjligheter
Länsstyrelsen
Claes palmgren
Region Stockholm
Återvinningsmöjligheter
Företagarföreningen
Återvinningsmöjligheter
 
Återvinningsmöjligheter
Hembygdsföreningen
Återvinningsmöjligheter
Arbetsförmedlingen
Återvinningsmöjligheter
Finansiering
Klar (100%)
Referens mot befintliga strategier

Vi som jobbar med projektet

Malcolm Dixelius
Bredband - NÄMDÖ
Claes Palmgren

Kontakt

Kontaktperson: Malcolm Dixelius
Telefon: 070 422 26 50

* Obligatorisk information