Bredband - NÄMDÖ

Tanken med projektet är genomföra etapp 2 för bredband på Nämdö. Arbetet kan med fördel ske i samband med upprustningen av Krokviksvägen då det finns möjlighet att ge plats för Vattenfall att lägga högspänningskabel i grusskiktet och för Nämdö Fiber att lägga rör för bredbandsfiber.

Etapp 2 i utbyggnaden av fibernät för bredband i Nämdö skärgård startade under hösten 2017. Det har blivit möjligt tack vare Stockholms Skärgårdsnät AB (SSN), ett samarbete mellan fiberföreningarna på Ornö, Nämdö, Runmarö och Harö. SSN får bidrag från EU och Jordbruksverket motsvarande 60 procent av kostnaden för att fullborda den pågående utbyggnaden och knyta samman öarna till ett nät.

På Nämdö läggs rör för fiber i samarbete med Vattenfall, som ska markförlägga stora delar av sitt högspänningsnät. Där det inte går att gräva ner kabel, kommer Nämdö Fiber att utnyttja Vattenfalls ledningsstolpar. Samarbetet med Vattenfall innebär en besparing, som gör det möjligt för Nämdö Fiber att klara en nästan hundraprocentig täckning av de bebodda öarna i Nämdö skärgård. Samförläggningen med Vattenfall har dragit ut något på tiden men den preliminära planen är att öarna mellan Nämdö och Runmarö ska blir klara under 2020.

Status Aktiv Start:sep-17 SKRIV UT
Syfte och mål

Målet är att genomföra etapp 2 för bredband på Nämdö.

Initiativtagare
Nämdö Fiber Ekonomisk Förening (NFEF)
Kontaktperson
Malcolm Dixelius
Telefon
070 422 26 50
Organisation
Nämdö Fiber
Inblandade myndigheter och organisationer
Länsstyrelsen
Region Stockholm
Finansiering
Klar (100%)
Referens mot befintliga strategier

Kontakt

Kontaktperson: Malcolm Dixelius
Telefon: 070 422 26 50

* Obligatorisk information