Bryggutveckling, besöksbryggan Österhamn - ARHOLMA

Projektidé

Utveckling av besöksbryggan med tillgång till ström och vatten till båtarna. Tydlig koppling till: Skärgårdsstiftelsens budget.

Projektet är genomfört

Bryggan är utvecklad och i dess omedelbara närhet ska den gamla macken byggas om. Målsättningen är att även en ny mack finns på plats våren 2021.

Status Genomförd Start:maj-18 Slut:jul-20 SKRIV UT
Syfte och mål

Öka attraktionen till Arholma under långsäsong.

Initiativtagare
Claes Örtendahl
Kontaktperson
Claes Örtendahl
Inblandade myndigheter och organisationer
Skärgårdsstiftelsen
Finansiering
Klar (100%)
Referens mot befintliga strategier
Region Stockholms Landsbygds och skärgårdsstrategi

Kontakt

Kontaktperson: Claes Örtendahl

* Obligatorisk information