En ingång till projektmedel - UTÖ

”En väg in” för ansökan om stöd hos Länsstyrelsen, Region Stockholm (tidigare Stockholms läns landsting) och skärgårdskommunerna. De offentliga ska förenkla och göra det lättare att ansöka om utvecklingsmedel för skärgårdsprojekt. Riktlinjer, ansökningsförfarande, redovisning etc ska vara enkelt.

På initiativ av Länsstyrelsen har en arbetsgrupp bildats i syfte att skapa ett gemensamt system för samfinansiering av skärgårdsprojekt. Region Stockholm och skärgårdskommunerna Haninge, Värmdö, Österåker och Norrtälje ingår i arbetsgruppen. Arbetsgruppen har tillsammans skapat projektet Skärgårdsmedel med en gemensam finansieringsmodell för skärgårdsprojekt. För att ansöka om medel från den gemensamma budgeten för Skärgårdsmedel krävs endast att sökande skickar in ansökan, eventuella delrapporter och slutredovisning via ett system. Skärgårdsmedel är ett pilotprojekt som prövas under 2018 och 2019. Därefter kommer beslut fattas om eventuell fortsatt gemensam finansiering. Medel kan beviljas till skärgårdsprojekt som har en god lokal förankring och som avser att värna eller utveckla skärgården i Stockholmsregionen. Mer information om Skärgårdsmedel finns att läsa här.

Status Genomförd Start:dec-16 Slut:dec-17 SKRIV UT
Syfte och mål

Ett projekt för det offentliga att samordna sig bättre. Förenkla ansökningsförfarandet för utvecklingsmedel genom att erbjuda en väg in för sökande.

Initiativtagare
Tomas Norberg
Kontaktperson
Tomas Norberg
Telefon
010-223 14 77
Organisation
Länsstyrelsen Stockholm
Inblandade myndigheter och organisationer
Kommun
Erik josephson, Torkel andersson, Kristina eineborg, Moa öhman
Länsstyrelsen
Tomas norberg, Rebecca berlin
Region Stockholm
Christina larsson
Finansiering
Klar (100%)
Referens mot befintliga strategier
Regionalt serviceprogram, Region Stockholms Landsbygds och skärgårdsstrategi, RUFS, Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, Nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft, EU:s landsbygdsprogram inkl Leader

Vi som jobbar med projektet

Tomas Norberg
Erik Josephson
Torkel Andersson
Kristina Eineborg
Moa Öhman
Rebecca Berlin
Christina Larsson

Kontakt

Kontaktperson: Tomas Norberg
Telefon: 010-223 14 77

* Obligatorisk information