Fågelskådning på Arholma - ARHOLMA

Anordna kurser i fågelskådning under helger med övernattning och på sikt bygga ett fågeltorn.

Delmål:

  • Se över stöd och möjligheter till samarbete med andra, t.ex. vandrarhem.

Nuläge: Helgen den 19-20 maj 2019 genomfördes ett första tillfälle med fågelskådning och guide. Projektgruppen planerar att anordna fler tillfällen framöver. 

Status Aktiv Start:apr-18 SKRIV UT
Syfte och mål

Locka ut fågelskådare (både erfarna och oerfarna), skapa möjlighet till naturupplevelser och förlänga säsongen (vår och höst).

Initiativtagare
Kristina Strömbom och Lars Lönnstedt
Kontaktperson
Kristina Strömbom
Telefon
070 383 61 81
Inblandade myndigheter och organisationer
Skärgårdsstiftelsen
Finansiering
Ej klar
Referens mot befintliga strategier

Kontakt

Kontaktperson: Kristina Strömbom
Telefon: 070 383 61 81

* Obligatorisk information