Fågeltorn - UTÖ

Projektidé

Uppföra ett fågeltorn på Utö. Plats för fågeltornet beslutas, bygglov och strandskydd ansöks, fastighetsägaren tillfrågas, konstruktionsritning tas fram, byggmaterial inköps och entreprenör bygger.

Projektet är genomfört

Bygglov och strandskydd beviljades och porjektet är nu genomfört. Byggnationen av fågeltornet har ingått som en del i det större projektet Baltic Wings.

Finansiering har skett via projektet Baltic Wings. 

Status Genomförd Start:sep-15 Slut:sep-20 SKRIV UT
Syfte och mål

Öka tillgängligheten till naturupplevelser.

Initiativtagare
Utö fisk och grönt & Haninge kommun
Kontaktperson
Erik Josephson
Inblandade myndigheter och organisationer
Kommun
Länsstyrelsen
Finansiering
Klar (100%)
Referens mot befintliga strategier
Kommunens översiktsplan, EU:s landsbygdsprogram inkl Leader

Kontakt

Kontaktperson: Erik Josephson

* Obligatorisk information