Fågeltorn - UTÖ

Ett fågeltorn ska uppföras. Plats för fågeltornet beslutas, bygglov och strandskydd ansöks, fastighetsägaren tillfrågas, konstruktionsritning tas fram, byggmaterial inköps och entreprenör bygger.

Status

Bygglov och strandskydd beviljades och porjektet är nu genomfört. 

Status Genomförd Start:sep-15 Slut:sep-20 SKRIV UT
Syfte och mål

Öka tillgängligheten till naturupplevelser.

Initiativtagare
Utö fisk och grönt & Haninge kommun
Kontaktperson
Erik Josephson
Inblandade myndigheter och organisationer
Kommun
Finansiering
Klar (100%)
Referens mot befintliga strategier
Kommunens översiktsplan, EU:s landsbygdsprogram inkl Leader

Vi som jobbar med projektet

Erik Josephson

Kontakt

Kontaktperson: Erik Josephson

* Obligatorisk information