Färsk fisk från skärgården - MÖJA

Projektidé

Insatser krävs för att bevara det småskaliga yrkesfiskandet i Möja skärgård som är en del av kulturarvet.

Projektidén är att genomföra en förstudie för att:

  • Undersöka möjligheterna att starta ett program för bevarandet av det småskaliga yrkeskustfisket i Möja skärgård.
  • Undersöka möjligheten att starta ett program för ökad tillväxt av matfisk i Möja skärgård.
Projektet är genomfört

Flera aktörer har varit involverade i projektet och samarbete har skett mellan olika fiskarförbund och med offentliga aktörer. Återplantering av gäddor har skett på försök samt att projektgruppen har arbetat med att beskriva problematiken med regelverket för det småskaliga fisket för beslutande. Genom projektet har Stockholms fiskeauktion startat. Den första auktionen ägde rum den 11 november 2016. Arbetet i projektet har fått stöd från Region Stockholm och Länsstyrelsen. Läs mer om Stockholms fiskeauktion här.

Status Genomförd Start:mar-16 Slut:mar-17 SKRIV UT
Syfte och mål

Syftet är att bevara det småskaliga yrkesfiskandet i Möja skärgård, som är en del av vårt kulturarv.

Delmål: Programförslag enligt ovan.

Initiativtagare
Wickströms Fisk AB
Kontaktperson
Rune Wikström
Telefon
073 853 70 20
Organisation
Wikströms Fisk
Inblandade myndigheter och organisationer
Länsstyrelsen
Region Stockholm
Finansiering
Klar (100%)
Total budget
50 000 SEK
Referens mot befintliga strategier
Region Stockholms Landsbygds och skärgårdsstrategi, EU:s landsbygdsprogram inkl Leader

Kontakt

Kontaktperson: Rune Wikström
Telefon: 073 853 70 20

* Obligatorisk information