Fiskereproduktionsdamm – ORNÖ

Gynna fiskereproduktion genom röjning av grundvatten och stränder samt att därefter anlägga en grund damm i det som tidigare var ett sund mellan Lervassaviken och Kyrkviken. I och med detta hävdas strandängar och stora möjligheter skapas till promenader och strandvistelse.

Status Aktiv Start:nov-16 SKRIV UT
Syfte och mål

Förbättra reproduktionen av de lokala fiskebestånden. Förbättra befolkningen och besökarnas tillgänglighet till stränder. Involvera skolan för medverkande om miljöfrågor och ge positiv uppmärksamhet

Initiativtagare
Anders Jansson
Kontaktperson
Anders Jansson
Telefon
070 342 31 21
Inblandade myndigheter och organisationer
Kommun
Ornöborna 
Finansiering
Delvis (mer än 20%)
Total budget
300 000 kr
Referens mot befintliga strategier
EU:s landsbygdsprogram inkl Leader

Kontakt

Kontaktperson: Anders Jansson
Telefon: 070 342 31 21

* Obligatorisk information