Fiskevårdande vasar - NÄMDÖ

Projektets syfte är att fånga upp intresse av fiskevårdande vasar i södra viken på Orrön. Viken är djup och långgrund utan båttrafik. Markägare är Orrön tomtägarförening, samt angränsande sjötomter.

Status Aktiv Start:jan-16 Slut:jan-19 SKRIV UT
Syfte och mål

Syftet är att förbättra platser för fiskarnas fortplantning i södra viken på Orrön.
Delmål: Kontakta Orrön tomtägarförening och närmaste markägare.

Initiativtagare
Tomtläge Västerby 5:237
Kontaktperson
Victor Englund
Telefon
070-316 61 48
Organisation
Tomtläge Västerby 5:237
Finansiering
Ej klar
Total budget
Vet ej
Referens mot befintliga strategier

Vi som jobbar med projektet

Victor Englund

Kontakt

Kontaktperson: Victor Englund
Telefon: 070-316 61 48

* Obligatorisk information