Fjärrundervisning i skolan - MÖJA

Projektidén är att finansiera teknisk utrustning till Möja skola för att kunna bedriva fjärrundervisning. De dagar som barnen pendlar till Djurö-skolan kan sträcka sig från 05:00 till 19:00, vilket är för långa dagar.

Projektet är delvis genomfört. Fungerande utrustning finns på plats i ett av klassrummen där eleverna har en del språklektioner. En upphandling pågår och på skolan har beslut fattats om att placera ut två nya skrivtavlor på respektive skärgårdsö. 

Status Aktiv Start:aug-16 SKRIV UT
Syfte och mål

Att kunna bedriva fjärrundervisning på Möja för att tillmötesgå behörighetskravet och ändå kunna stanna på Möja. Inte behöva pendla till skolan på Djurö två dagar i veckan.

Delmål: Prata med IT-chefen på Djurö-skolan för att ta reda på vilken teknisk utrustning som behövs.

Initiativtagare
Värmdö kommun, Region Stockholm
Kontaktperson
Malin Wallner
Inblandade myndigheter och organisationer
Kommun
Region Stockholm
Finansiering
Ej klar
Referens mot befintliga strategier
Kommunens översiktsplan

Kontakt

Kontaktperson: Malin Wallner

* Obligatorisk information