Fjärrundervisning i skolan - MÖJA

Projektidén är att finansiera teknisk utrustning till Möja skola för att kunna bedriva fjärrundervisning. De dagar som barnen pendlar till Djurö-skolan kan sträcka sig från 05:00 till 19:00, vilket är för långa dagar.

Projektet är delvis genomfört. Fungerande utrustning finns på plats i ett av klassrummen där eleverna har en del språklektioner. En upphandling pågår och på skolan har beslut fattats om att placera ut två nya skrivtavlor på respektive skärgårdsö. Skrivtavlorna beräknas vara på plats innan sommaren 2017.

Status Aktiv Start:aug-16 SKRIV UT
Syfte och mål

Att kunna bedriva fjärrundervisning på Möja för att tillmötesgå behörighetskravet och ändå kunna stanna på Möja. Inte behöva pendla till skolan på Djurö två dagar i veckan.

Delmål: Prata med IT-chefen på Djurö-skolan för att ta reda på vilken teknisk utrustning som behövs.

Initiativtagare
Värmdö kommun, Stockholms läns landsting (SLL)
Kontaktperson
Malin Wallner
Finansiering
Ej klar
Referens mot befintliga strategier
Kommunens översiktsplan

Vi som jobbar med projektet

Malin Wallner

Kontakt

Kontaktperson: Malin Wallner

* Obligatorisk information