Flexibelt äldreboende – ORNÖ

Projektidén är att skapa ett tryggt och säkert boende för kvarboende i hemmiljö på Ornö i Kyrkviken.

Nuläge: En projektgrupp har bildats som tillsammans håller på att arbeta fram en idé för hur ett tryggt och säkert äldreboende skulle kunna utformas på Ornö.

Status Aktiv Start:feb-17 SKRIV UT
Syfte och mål

Bidra till expansionsmöjligheter för boende på Ornö, skapa fler jobb, bunta ihop viktiga samhällsfunktioner.

Steg 1 - Skapa en projektgrupp.

Initiativtagare
Annika Karlsson, Lolotte Stenbock Lilliehöök
Kontaktperson
Annika Karlsson
Telefon
070 393 00 09
Inblandade myndigheter och organisationer
Kommun
Anna-lina axelsson
Finansiering
Ej klar
Referens mot befintliga strategier

Vi som jobbar med projektet

Annika Karlsson
Anna-Lina Axelsson

Kontakt

Kontaktperson: Annika Karlsson
Telefon: 070 393 00 09

* Obligatorisk information