Flyktingar som resurs - INGMARSÖ

Flyktingar skulle kunna bli en resurs i skärgården. Flyktingar skulle kunna verka i skärgården på flera olika vis, till exempel driva eget företag, vara anställda inom befintliga verksamheter, gå lärlingsutbildningar mm.

Projektidén är att skapa möjligheter för att flyktingar att bosätta sig och verka i skärgården och således bli en resurs i skärgården. Företag och bybor ska engageras och integrera med varandra för att möjliggöra detta. Bostader i skärgården för flyktingar, möjligheter till språkundervisning i skärgårdsmiljö, olika former för sysselsättning (till exempel lärlingsutbildningar) är exempel på olika aktiviteter som kan möjliggöra att flyktingar kan bli en resurs i skärgården. 

Status Aktiv Start:sep-16 SKRIV UT
Syfte och mål

Projektet syftar till ökad befolkningstillväxt, positiv integration och ökad arbetskraft inom bristyrken.

Kontaktperson
Andreas Ekenberg
Telefon
070 521 86 28
Inblandade myndigheter och organisationer
Kommun
Tove eriksson, Karin jöback, Sandra von euler
Skärgårdsstiftelsen
Länsstyrelsen
Region Stockholm
Företagarföreningen
Karin almlöf
 
Hembygdsföreningen
Arbetsförmedlingen
Anna-karin söderström
Finansiering
Ej klar
Referens mot befintliga strategier
Nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft

Vi som jobbar med projektet

Andreas Ekenberg
Tove Eriksson
Karin Jöback
Sandra von Euler
Karin Almlöf
Anna-Karin Söderström

Kontakt

Kontaktperson: Andreas Ekenberg
Telefon: 070 521 86 28

* Obligatorisk information