Förbättra viktiga småvägar på Västerlandet med möjlighet till fiberanslutning - TJOCKÖ

Vägarna från byn till Västerlandet behöver dikas ur, planas ur och beläggas med lämpligt material. Standard bör vara hållbar för byggtransporter, fyrhjulingar etc. Möjligt att lägga fiber i samband med upprustning av vägen. I projektet ingår även att röja träd längst med vägen. 

I dagsläget är denna väg flitigt använd men saknar underhåll.

Status Aktiv Start:feb-18 SKRIV UT
Syfte och mål

Framkomlig väg alla årstider för fastboende, fritidsboende och besökare till midsommarstången, bad, fyr, ryssugnar och naturupplevelser.

Initiativtagare
Bengt Axling
Kontaktperson
Bengt Axling
Telefon
070 492 18 16
Inblandade myndigheter och organisationer
Länsstyrelsen
Region Stockholm
Referens mot befintliga strategier
EU:s landsbygdsprogram inkl Leader

Kontakt

Kontaktperson: Bengt Axling
Telefon: 070 492 18 16

* Obligatorisk information