Förstärkt brandskydd - GRÄSKÖ

Projektidé

Utnyttja befintliga spolposter i vattensystemet som brandposter. Komplettera med två nya brandposter. Utrusta brandposterna med 200 m smal slang per brandpost samt strålrör. 

Projektet är genomfört

Fastigheterna på Gräskö har nu fått förstärkt brandskydd och projektgruppen har informerat och varit ute och visat hur installerad utrustning ska användas. Projektet har finansierats av fastighetsägarna på Gräskö. 

Status Genomförd Start:okt-18 Slut:okt-19 SKRIV UT
Syfte och mål

Förstärka brandskyddet på Gräskö så att alla fastigheter kan nås från fastat brandposter.

Delmål:
Undersöka om det går att få stöd för finansiering.
Undersöka om Norrtälje kommun kan ordna en brandpost vid pumpstationen.

Initiativtagare
Lars Christersson
Kontaktperson
Lars Christersson
Telefon
070 533 08 24
Inblandade myndigheter och organisationer
Kommun
Finansiering
Klar (100%)
Total budget
300 000 kronor
Referens mot befintliga strategier

Kontakt

Kontaktperson: Lars Christersson
Telefon: 070 533 08 24

* Obligatorisk information