Förstudie för bryggor och hamnar - MÖJA

Syftet med projektet var från början att utöka hamnplatserna på Möja. Projektet växte dock snabbt och omfattar nu ett flertal hamnar i Stockholms och Ålands skärgård. Av projektet väntas många extra båtplatser varav cirka 60-70 stycken på Möja.

En ansökan om medel via Central Baltic har beviljats om 20 miljoner kronor fördelat på 21 hamnar i Åland och Sverige, varav 13 stycken finns i Stockholms skärgård. Värmdö kommun är lead-partner i projektet och Länsstyrelsen och Landstinget är medfinansiärer. Målet med projektet är fler båtplatser och ökad service till exempel i form av tillgång till toaletter, el och vatten. Projektet ska öka möjligheten att angöra Stockholms och Ålands skärgård för boende och besökare.

Status Aktiv Start:aug-16 Slut:maj-17 SKRIV UT
Syfte och mål

Utöka hamnplatserna på Möja och i Stockholms och Ålands skärgård.

Initiativtagare
Henri Tengvall
Kontaktperson
Tomas Norberg
Telefon
010-223 14 77
Organisation
Länsstyrelsen Stockholm
Inblandade myndigheter och organisationer
Länsstyrelsen
Tomas norberg
Region Stockholm
Christina larsson
Finansiering
Ej klar
Total budget
100 000 SEK
Referens mot befintliga strategier
Länsstyrelsens serviceprogram, Landstingets skärgårdspolitiska program, Nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft, EU:s landsbygdsprogram inkl Leader

Vi som jobbar med projektet

Tomas Norberg
Christina Larsson

Kontakt

Kontaktperson: Tomas Norberg
Telefon: 010-223 14 77

* Obligatorisk information