Gästtoalett på museet - NÄMDÖ

Projektidé

Projektidén är att bygga en vattentoalett vid skärgårdsmuseet i syfte att kunna utveckla verksamheten och gynna besöksnäringen i stort. Museet är en knytpunkt och den plats på Nämdö som är öppen för besöksnäringen. 

Projektet är genomfört

I stället för att ordna en ny vattentoalett har en överenskommelse gjorts med Nämdö skola om att museet hädanefter att kunna nyttja Nämdö skolas toalett. 

Status Genomförd Start:sep-15 Slut:dec-18 SKRIV UT
Syfte och mål

Få en vattentoalett vid skärgårdsmuseet i syfte att kunna utveckla verksamheten och gynna besöksnäringen på Nämdö.

Steg 1: Kontakta kommunen och se om samarbete kan ske.
Steg 2: Få till en vattentoalett.

Initiativtagare
Maria Nilsson
Kontaktperson
Maria Nilsson
Telefon
070-768 40 39
Inblandade myndigheter och organisationer
Kommun
Finansiering
Klar (100%)
Referens mot befintliga strategier
Kommunens översiktsplan, EU:s landsbygdsprogram inkl Leader

Kontakt

Kontaktperson: Maria Nilsson
Telefon: 070-768 40 39

* Obligatorisk information