Guideutbildning - UTÖ

Att få kunskap om platsen man besöker förhöjer värdet av besöket och om man har specialintresse så vill man veta mer om vad som finns just här. Fler utbildade guider skulle kunna bidra till just detta. 

Projektet söker för tillfället finansiering för uppstart av arbetet.

(Foto: Christoffer Thuresson-Björn, Skärgårdsstiftelsen)

Status Aktiv Start:dec-15 Slut:dec-19 SKRIV UT
Syfte och mål

Syftet är att utbilda de flesta som arbetar inom besöksnäringen på Utö och Ålö samt ta fram och genomföra en utbildning i storytelling, i att hantera stora grupper och i att skapa ett intresse för en plats. Målgruppen är människor med kunskaper inom fiske, fågel, geologi, natur och kultur.

Delmål: Identifiera målgrupperna, besluta om utbildningsinnehåll, ta fram utbildningsmaterial, genomföra utbildningar och göra uppföljningar.

Initiativtagare
Utöguiderna och Utö Värdshus
Kontaktperson
Malin Lidström
Telefon
070 618 17 13
Inblandade myndigheter och organisationer
Kommun
Skärgårdsstiftelsen
Ulrika palmblad
Länsstyrelsen
Tomas norberg, Rebecca berlin
Region Stockholm
Christina larsson
Hembygdsföreningen
Eva schröder
Finansiering
Delvis (mer än 20%)
Referens mot befintliga strategier
Region Stockholms Landsbygds och skärgårdsstrategi, EU:s landsbygdsprogram inkl Leader

Vi som jobbar med projektet

Malin Lidström
Ulrika Palmblad
Tomas Norberg
Rebecca Berlin
Christina Larsson
Eva Schröder

Kontakt

Kontaktperson: Malin Lidström
Telefon: 070 618 17 13

* Obligatorisk information