Hållbara hav - GRÄSKÖ

Kontakta intresseorganisationer och forskningsprojekt/institut om studier av miljön samt eventuella föreningar/besök. Försöka bygga ett nätverk om miljöstrategier runt Stockholms norra-mellanskärgården för en hållbar skärgårdsmiljö. 

Aktiviteter i projektet

  • Undersökning för forskningsprojekt, undersökning av vattenmiljön
  • Informationskampanjer om vattenmiljön
  • Marknadsföring
Status Aktiv Start:okt-18 SKRIV UT
Syfte och mål

Engagera människor i hållbar utveckling i skärgården, öppna upp nya områden för miljöstudier och bidra till informationsspridning.

Delmål
Engagera folk på Gräskö
Skapa en förening
Genomföra studiebesök från intresseorganisationer
Ta kontakt med experter/forskare inom marinbiologi
Genomföra workshop

Initiativtagare
Jorunn Joiner
Kontaktperson
Jorunn Joiner
Telefon
072 449 41 14
Inblandade myndigheter och organisationer
Kommun
Frida skagerberg
Region Stockholm
Rebecca berlin
Finansiering
Ej klar
Referens mot befintliga strategier
EU:s landsbygdsprogram inkl Leader

Kontakt

Kontaktperson: Jorunn Joiner
Telefon: 072 449 41 14

* Obligatorisk information