Hamnområdet Del 1 - SANDHAMN

Det behövs bättre logistik på ångbåtsbryggan.

Delmål:

  • Inventera nuläget, städa och se över logistiken
  • Bygga plank bakom kiosken mot angöring av gods/persontrafik
  • Skapa en uppsamlingsplats för returgods etc bakom planket
  • Sammanställa information om Sandhamn att sätta upp på planket
  • Köpa in en digital skylt för information att sätta upp på planket
Status Aktiv Start:mar-17 SKRIV UT
Syfte och mål

Bättre logistik både vad gäller gods och persontransporter på ångbåtsbryggan.
Skapa informations-hub - Välkommen Sandhamn och lättillgängliga turistmål.

Initiativtagare
Martin Samulesson, Johan Bergström
Kontaktperson
Martin Samulesson
Telefon
070 657 86 13
Inblandade myndigheter och organisationer
Kommun
Länsstyrelsen
Referens mot befintliga strategier
Nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft, EU:s landsbygdsprogram inkl Leader

Kontakt

Kontaktperson: Martin Samulesson
Telefon: 070 657 86 13

* Obligatorisk information