Hamnområdet Del 2 - SANDHAMN

Trycket på bryggan behöver minskas. Rederierna behöver ha koll på varandras avgångstider och anpassa dessa så att gods och persontransporter inte landar samtidigt. Genom en bättre förståelse för problematiken och samarbete mellan rederierna kan trycket på bryggan minskas.

Delmål:

  • Få alla inblandade att förstå problematiken.
  • Få rederier att använda alternativa bryggor.
  • Få Cinderellabåtar att lossa/lasta på sandbryggan.
  • Ändra sopgårdens tider.
  • Se till att gods inte landar samtidigt som persontransporter.
Status Aktiv Start:apr-17 Slut:apr-20 SKRIV UT
Syfte och mål

Målet med projektet är att minska trycket på bryggan genom ett bättre samarbete mellan rederierna i syfte att särskilja gods och turister.

Initiativtagare
John Bergström
Kontaktperson
John Bergström
Telefon
073 520 07 20
Inblandade myndigheter och organisationer
Kommun
Skärgårdsstiftelsen
Länsstyrelsen
Region Stockholm
Åsa tivelius
Företagarföreningen
Strömma kanal, Cinderellabåtarna, Båten Tärnan 
Hembygdsföreningen
Arbetsförmedlingen
Finansiering
Ej klar
Referens mot befintliga strategier
Nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft, EU:s landsbygdsprogram inkl Leader

Vi som jobbar med projektet

John Bergström
Åsa Tivelius

Kontakt

Kontaktperson: John Bergström
Telefon: 073 520 07 20

* Obligatorisk information