Hänsynstagande vid färd med egen farkost - GÄLLNÖ

Projektidé

Det finns viss problematik med fortkörning och behov av verktyg för att ändra detta i syfte att minska vågor som skadar bryggor, båtar, natur och naturliv. 

Uppbyggnad av hänsynstagande kan ske via olika verktyg:

  • Uppsättning av skyltar (fartbegränsning eller inga vågor/no waves)
  • Information om att det är viktigt att visa hänsyn vid färd med egen farkost och önskemål om hänsynstagande bör ingå i annan information om och på Gällnö.

Målet med projektet är dels att det införs en fartbegränsning till 5 knop från kolskäret och därefter i hela Hemfladen (under sommartid), dels att få till ett ankringsförbud i den inre delen av Hemfladen, i den del där fastigheter finns. 

Projektet är genomfört

Nu finns det skyltar på var sida om de tre olika infarterna till Hemfladen, enligt Länsstyrelsens rekommendationer (koordinater). För framställning av skyltar har projektmedel erhållits från Skärgårdsmedel (via Länsstyrelsen Stockholm, Region Stockholm, Värmdö kommun) och via Fastighets AB Hägerön. 

Status Genomförd Start:sep-17 Slut:sep-19 SKRIV UT
Syfte och mål

Minska vågor som skadar bryggor, båtar, natur och naturliv.

Delmål
Kontakta Länsstyrelsen i frågan
Kontakta markägare om tillstånd för skyltuppsättning
Ta fram kostnader för skyltar mm för budget för projektet

Initiativtagare
Johan Hegardt
Kontaktperson
Johan Hegardt
Telefon
070 643 96 20
Inblandade myndigheter och organisationer
Kommun
Länsstyrelsen
Region Stockholm
Markägare 
Finansiering
Klar (100%)
Referens mot befintliga strategier
Region Stockholms Landsbygds och skärgårdsstrategi

Kontakt

Kontaktperson: Johan Hegardt
Telefon: 070 643 96 20

* Obligatorisk information