Helikopterlandningsplats - LANDSORT

Projektidé

Det finns en sedan länge fastställd helikopterlandningsplats norr om Byn, tillkommen långt innan Landsort blev naturreservat, markerad med två vitmålade H. Underhåll och efterlevnad har varit dålig och landningar har gjorts mitt i Byn, med stora olägenheter för boende. Landningar som inte är akutsjukfall (då andra prioriteringar kan behöva göras) ska göras på den fastställda platsen. Frågan blir allt viktigare i takt med att en växande besöksnäring kan locka fler till besök med helikopter.

Projektet är genomfört

LSMC har haft kontakter med berörda parter och projektet är genomfört. Platsen för landningsplatsen är röjd, ambulanshelikoptern har fått positionen och Fastighetsverket har informerats om vikten av att meddela platsen till privata helikopterbolag som önskar land på Landsort.

Status Genomförd Start:feb-19 Slut:dec-19 SKRIV UT
Syfte och mål

Säker och tillämpad helikopterlandningsplats på Landsort.

Delmål:
Uppnå att kunskaper om detta och efterlevnad finns hos berörda (operatörer och beställare).
Se till att det finns en tydlig, korrekt H-märkning på plats och relevanta dokument/kartor.

Initiativtagare
Landsorts Sjö- och MiljöCentrum
Kontaktperson
Lennart Stuxberg
Telefon
070 756 49 65
Organisation
LSMC
Inblandade myndigheter och organisationer
Statens Fastighetverk, Luftfartsverket 
Finansiering
Klar (100%)
Referens mot befintliga strategier
Kommunens översiktsplan, Nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft

Kontakt

Kontaktperson: Lennart Stuxberg
Telefon: 070 756 49 65

* Obligatorisk information