Hemsö bilparkering – ORNÖ

Bilparkering vid kroksplan på Dalarö för våra Kymendöbor. I dagsläget (år 2017 februari) saknas 8 bilplatser. Kroksplan är en bra plats och befintlig parkering som ligger nära vattnet där Kymendöbor har ansökt om en befintlig flytbrygga. 

Status Aktiv Start:jan-17 SKRIV UT
Syfte och mål

Att veta att det finns parkeringsplatser så att Kymendöbor kan utföra ärenden på fastlandet såsom att till exempel handla, genomföra stadsbesök, arbeta, skjutsa barn till skolan.

Initiativtagare
Kymendö intresseförening
Kontaktperson
Mona Wahlström
Telefon
073 326 80 61
Inblandade myndigheter och organisationer
Kommun
Länsstyrelsen
Region Stockholm
Finansiering
Ej klar
Referens mot befintliga strategier

Kontakt

Kontaktperson: Mona Wahlström
Telefon: 073 326 80 61

* Obligatorisk information