Hemsöbryggan – ORNÖ

Anlägga en flytbrygga för att skapa ett vindskyddat läge vid Kroksplan på Dalarö för mantalsskrivna ö-bor på Kymendö. I dagsläget (år 2017 februari) finns inte tillräckligt med angöring på Dalarö. Detta är ett akut läge.

Ansökan om bygglov är inskickad till Haninge kommun.

Status Aktiv Start:maj-17 SKRIV UT
Syfte och mål

Att veta att det finns angöring för att komma in till fastlandet, för att till exempel utföra ärenden, arbeta, åka med barn till skolan eller för läkarbesök.

Delmål: Att skapa kontakt och få information från myndigheter angående den ansökan som redan är inskickad i juni 2016.

Initiativtagare
Kymendö intresseförening
Kontaktperson
Mona Wahlström
Telefon
073 326 80 61
Inblandade myndigheter och organisationer
Kommun
Länsstyrelsen
Region Stockholm
Finansiering
Ej klar
Total budget
1 500 000 kr
Referens mot befintliga strategier

Kontakt

Kontaktperson: Mona Wahlström
Telefon: 073 326 80 61

* Obligatorisk information