Hyresbostäder - LANDSORT

Aktiviteter som ingår i projektet:

  • Inventera befintliga hyresobjekt på Landsort.
  • Få information om Statens Fastighetsverks köpolicy.
  • Få Statens Fastighetsverk eller Nynäshamns kommun att bygga nya hyreslägenheter.

Samtal förs med Fastighetsverket.

Status Aktiv Start:feb-19 SKRIV UT
Syfte och mål

Få fler hyreslägenheter på ön för permanentboende.

Delmål: Få tillgång till befintliga lägenheter genom inventering (utnyttjandegrad).

Initiativtagare
Lennart Stuxberg, LSMC
Kontaktperson
Lennart Stuxberg
Telefon
070 756 49 65
Organisation
LSMC
Inblandade myndigheter och organisationer
Kommun
Länsstyrelsen
Företagarföreningen, Statens Fastighetsverk 
Finansiering
Ej klar
Referens mot befintliga strategier
RUFS, Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, Kommunens översiktsplan

Kontakt

Kontaktperson: Lennart Stuxberg
Telefon: 070 756 49 65

* Obligatorisk information