Infartsparkering och ÅVS Hässelmara – ORNÖ

Större infartsparkering vid Hässelmara, asfalterad parkering för cirka 20 bilar med god belysning i anslutning till den gamla med återvinningsstation (ÅVS) i anslutning till parkeringen. 

Projektet har koppling till kommunens hållbarhets/avfallsplan. 

Status Aktiv Start:maj-17 Slut:dec-17 SKRIV UT
Syfte och mål

Fler ska kunna parkera för att åka kollektivt. Kortare transporter både för Ornöbor och entreprenadföretag som tömmer samt tidsvinst. Allt byggs i en omgång.

Initiativtagare
Inger Sjöholm
Kontaktperson
Inger Sjöholm
Telefon
070 566 95 39
Inblandade myndigheter och organisationer
Kommun
Kaj nurmi
Länsstyrelsen
Totjana joksimovic
Region Stockholm
FTI, Ornöfärjans samfällighetsförening 
Annika ahlberg, Leif horn
Finansiering
Ej klar
Total budget
300 000 kr
Referens mot befintliga strategier
Kommunens översiktsplan

Vi som jobbar med projektet

Inger Sjöholm
Kaj Nurmi
Totjana Joksimovic
Annika Ahlberg
Leif Horn

Kontakt

Kontaktperson: Inger Sjöholm
Telefon: 070 566 95 39

* Obligatorisk information