Infartsparkering och ÅVS Hässelmara – ORNÖ

Projektidé

Större infartsparkering vid Hässelmara, asfalterad parkering för cirka 20 bilar med god belysning i anslutning till den gamla med återvinningsstation (ÅVS) som upprustas i anslutning till parkeringen. Projektet har koppling till kommunens hållbarhets/avfallsplan. 

Projektet är delvis genomfört

Initiativtagaren har arbetat för att få till en parkering och uppdaterad återvinningsstation på den tänkta platsen men inte fått godkänt från markägaren att gå vidare med idén. Därav har en ny plats för återvinningen skapats vid brevikskorsningen i stället. Den nya återvinningen är på plats sedan påsk 2020. 

Status Genomförd Start:maj-17 Slut:apr-20 SKRIV UT
Syfte och mål

Fler ska kunna parkera för att åka kollektivt och samtidigt återvinna via en funktionell återvinningsstation i samband med att de åker från ön.

Initiativtagare
Inger Sjöholm
Kontaktperson
Inger Sjöholm
Telefon
070 566 95 39
Inblandade myndigheter och organisationer
Kommun
FTI, Ornöfärjans samfällighetsförening 
Referens mot befintliga strategier
Kommunens översiktsplan

Kontakt

Kontaktperson: Inger Sjöholm
Telefon: 070 566 95 39

* Obligatorisk information