Källsortering/återvinning - SANDHAMN

Källsortering på Sandhamn för företagare och privatpersoner. Undersöka möjlighet till återvinning + återvinning till nya produkter som kan användas på ön. 

Delmål:

  • Kartlägga avgifterna mellan öarna
  • Ta kontakt med förpackningsindustrin
  • Få till en balpress på sopgården, balen kan finansieras med bidrag och av företagarna. Balarna lagras på sopgården till antingen grovsopsfärjan eller ordinarie hämtningar.  
Status Aktiv Start:mar-17 SKRIV UT
Syfte och mål

Få förpackningsindustrin och kommunen att samarbeta på öarna för att få till bättre möjligheter för källsortering och återvinning.

Initiativtagare
Intresseföreningen
Kontaktperson
Caroline Wedberg
Telefon
070 441 34 15
Inblandade myndigheter och organisationer
Företagarföreningen
Finansiering
Delvis (mer än 20%)
Referens mot befintliga strategier
RUFS, Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, Nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft, EU:s landsbygdsprogram inkl Leader

Kontakt

Kontaktperson: Caroline Wedberg
Telefon: 070 441 34 15

* Obligatorisk information