KIKA innehåll - LANDSORT

Status

Projektet har fortsatt med flera brukarmöten under våren 2019 för att klara ut hur kunskaper och upplevelser bäst ska presenteras för framtida besökare. Ett samarbete har också börjat diskuteras med Södertörns Högskola för en så kallad KIKA-portal.

Status Aktiv Start:jan-18 Slut:dec-20 SKRIV UT
Syfte och mål

Innehållsprojektet syftar till att med i huvudsak VR-teknologi som bas bygga innehållet i centret "KIKA på Landsort".

Delmål:
Bygga innehållskonceptet.
Testa det på aktuella målgrupper.
Prototyp för en första VR-lösning (område Natur och miljö).
Proptotyp för en andra VR-lösning (maritima kulturarvet).

Initiativtagare
Landsorts Sjö- och MiljöCentrum
Kontaktperson
Roland Steen
Telefon
070 822 92 48
Organisation
Landsorts Sjö- och MiljöCentrum
Inblandade myndigheter och organisationer
Kommun
Anders winzell
ÖstersjöCentrum. Södertörns högskola m fl. 
Finansiering
Ej klar
Total budget
4 000 0000 kronor
Referens mot befintliga strategier
RUFS, Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, Nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft, EU:s landsbygdsprogram inkl Leader

Vi som jobbar med projektet

Roland Steen
Anders Winzell

Kontakt

Kontaktperson: Roland Steen
Telefon: 070 822 92 48

* Obligatorisk information