KIKA innehåll - LANDSORT

Status

Under 2019 har en VR-ansats för KIKA stämts av med tänkta brukargrupper. Arbete pågår med att ta fram en Webportal KIKA, i samarbete med Södertörns högskola och en professionell webbyrå. Finansiering för detta har ordnats genom Leader-programmet och Region Stockholm.

Status Aktiv Start:dec-17 Slut:dec-20 SKRIV UT
Syfte och mål

Innehållsprojektet syftar till att med modernaste IT-teknik bygga det innehåll av maritimt arv och maritim miljö som ska vara kärnan i centret ”KIKA på Landsort”. Projektet har två delar: VR-innehåll respektive Webportal.

Initiativtagare
Landsorts Sjö- och MiljöCentrum
Kontaktperson
Roland Steen
Telefon
070 822 92 48
Organisation
Landsorts Sjö- och MiljöCentrum
Inblandade myndigheter och organisationer
Skärgårdsstiftelsen
Återvinningsmöjligheter
Länsstyrelsen
Återvinningsmöjligheter
Region Stockholm
Återvinningsmöjligheter
Företagarföreningen
Återvinningsmöjligheter
Lars Degerstedt, Södertörns högskola, LG Nilsson, Oxön Publishing House 
Återvinningsmöjligheter
Hembygdsföreningen
Återvinningsmöjligheter
Arbetsförmedlingen
Återvinningsmöjligheter
Finansiering
Delvis (mer än 20%)
Total budget
4 000 0000 kronor
Referens mot befintliga strategier
RUFS, Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, Nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft, EU:s landsbygdsprogram inkl Leader

Vi som jobbar med projektet

Roland Steen
KIKA innehåll - LANDSORT

Kontakt

Kontaktperson: Roland Steen
Telefon: 070 822 92 48

* Obligatorisk information