KIKA innehåll - LANDSORT

Innehållsprojektet syftar till att med i huvudsak VR-teknologi som bas bygga innehållet i centret ”KIKA på Landsort”.

Under 2019 har en VR-ansats för KIKA stämts av med tänkta brukargrupper. Arbete pågår med att ta fram en Webportal KIKA, i samarbete med Södertörns högskola och en professionell webbyrå. En första fas för en körbar prototyp beräknas klar i februari 2021. En färdig portal till utgången av 2021. Finansiering har ordnats genom Leader-programmet och Region Stockholm.

Status Aktiv Start:dec-17 Slut:dec-21 SKRIV UT
Syfte och mål

Innehållsprojektet syftar till att med modernaste IT-teknik bygga det innehåll av maritimt arv och maritim miljö som ska vara kärnan i centret ”KIKA på Landsort”. Projektet har två delar: VR-innehåll respektive Webportal.

Initiativtagare
Landsorts Sjö- och MiljöCentrum
Kontaktperson
Roland Steen
Telefon
070 822 92 48
Organisation
Landsorts Sjö- och MiljöCentrum
Inblandade myndigheter och organisationer
Södertörns högskola, Oxön Publishing House 
Finansiering
Delvis (mer än 20%)
Total budget
4 000 0000 kronor
Referens mot befintliga strategier
RUFS, Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, Nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft, EU:s landsbygdsprogram inkl Leader

Kontakt

Kontaktperson: Roland Steen
Telefon: 070 822 92 48

* Obligatorisk information