KIKA innehåll - LANDSORT

Status Aktiv Start:Jan-18 Slut:Dec-20 SKRIV UT
Syfte och mål

Innehållsprojektet syftar till att med i huvudsak VR-teknologi som bas bygga innehållet i centret "KIKA på Landsort".

Delmål:
Bygga innehållskonceptet.
Testa det på aktuella målgrupper.
Prototyp för en första VR-lösning (område Natur och miljö).
Proptotyp för en andra VR-lösning (maritima kulturarvet).

Initiativtagare
Landsorts Sjö- och MiljöCentrum
Kontaktperson
Roland Steen
Telefon
070 822 92 48
Organisation
Landsorts Sjö- och MiljöCentrum
Inblandade myndigheter och organisationer
Kommun
Anders winzell
ÖstersjöCentrum. Södertörns högskola m fl. 
Finansiering
Ej klar
Total budget
4 000 0000 kronor
Referens mot befintliga strategier
Landstingets skärgårdspolitiska program, RUFS, Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, Nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft, EU:s landsbygdsprogram inkl Leader

Vi som jobbar med projektet

Roland Steen
Anders Winzell

Kontakt

Kontaktperson: Roland Steen
Telefon: 070 822 92 48

* Obligatorisk information