Kika på fågelstationen - LANDSORT

Projektidé

Att hitta gemensamma mål och möjligheter till samarbete mellan Kika-projektet och fågelstationen.

Projektet är genomfört 

En översyn av möjlighet till samutnyttjande av lokaler och samverkan har skett.

Status Genomförd Start:feb-19 Slut:jun-19 SKRIV UT
Syfte och mål

Att hitta gemensamma mål och möjligheter till samarbete mellan Kika-projektet och fågelstationen.

Delmål: Hitta en samarbetsform för att driva samarbetet framåt.

Initiativtagare
Emma Karlsson
Kontaktperson
Emma Karlsson
Telefon
070 438 11 23
Organisation
Fågelstationen
Inblandade myndigheter och organisationer
Roland Steen 
Finansiering
Klar (100%)
Total budget
100 arbetstimmar
Referens mot befintliga strategier
RUFS, Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, Nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft, EU:s landsbygdsprogram inkl Leader

Kontakt

Kontaktperson: Emma Karlsson
Telefon: 070 438 11 23

* Obligatorisk information