Kooperativa hyresrätter - ARHOLMA

Bygga kooperativa hyresrätter på Arholma och Björkö till rimligt pris. Se över om det finns intresse och om det redan finns de som vill bli medlemmar i en förening.

Aktiviteter i projektet:
  • Eftersöka medlemmar. 
  • Marknadsföra idén.
  • Bilda en ekonomisk förening. 
  • Starta upp myndighetskontakter.
  • Eftersöka om det finns tomtmark, söka bygglov, skissa på lösningar (arkitektritningar).
Delmål: 
  • Eftersöka att det finns tomtmark och få förhandsbesked (bygglov).
Status Aktiv Start:maj-18 Slut:maj-19 SKRIV UT
Syfte och mål

Bygga hyresbostäder till rimligt pris på Arholma och Björkö för unga, äldre och små familjer, provboende och permanentboende.

Initiativtagare
Björn Leifler
Kontaktperson
Björn Leifler
Telefon
073 822 56 10
Inblandade myndigheter och organisationer
Kommun
Ulrika falk, Torkel andersson
Skärgårdsstiftelsen
Jonas davidson
Coompanion Roslagen och Norrort 
Sarah thorsaeus
Hembygdsföreningen
Bo gidlöf
Finansiering
Ej klar
Referens mot befintliga strategier
Landstingets skärgårdspolitiska program, RUFS, Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, Kommunens översiktsplan, Nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft, EU:s landsbygdsprogram inkl Leader

Vi som jobbar med projektet

Björn Leifler
Ulrika Falk
Torkel Andersson
Jonas Davidson
Sarah Thorsaeus
Bo Gidlöf

Kontakt

Kontaktperson: Björn Leifler
Telefon: 073 822 56 10

* Obligatorisk information