Kultur på Sandhamn - SANDHAMN

Utveckla och skapa nya verksamheter i befintliga lokaler, kapellet, biblioteket och missionshuset. Exempel på aktiviteter: skrivarkurs, författarbesök, filmvisning och föredrag samt tematiska vandringar runt ön. Biblioteket ska bli en mötesplats för alla (arbetsplats/aktiviteter). 

Delmål:

  • Att ha genomfört ovanstående aktiviteter (exemplen) inom ett år.

Nuläge: Ett besök är planerat av författaren Björn Larsson som ska berätta om sitt författarskap under temat havet. Det finns planer på att ansöka om finansiering för ytterligare aktiviteter från Stockholms läns landsting.

Status Aktiv Start:mar-17 Slut:mar-18 SKRIV UT
Syfte och mål

Skapa kulturella aktiviteter på Sandhamn. Att göra det attraktivt för alla målgrupper, bofasta, sommargäster, båtgäster mf att vara på Sandhamn.

Initiativtagare
Irene Book
Kontaktperson
Irene Book
Inblandade myndigheter och organisationer
Kommun
Sabina plomin
Region Stockholm
Christina larsson, Katarina axelsson
Företagarföreningen
Annelie evertsson
Finansiering
Möjlig
Referens mot befintliga strategier
RUFS, Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, Nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft

Vi som jobbar med projektet

Irene Book
Sabina Plomin
Christina Larsson
Katarina Axelsson
Annelie Evertsson

Kontakt

Kontaktperson: Irene Book

* Obligatorisk information