Kultur och stigfinnare - TJOCKÖ

Aktiviteter i projektet
  • Inventera befintliga och ”bortglömda” stigar och kulturminnen.
  • Kontakta markägare angående möjligheter.
  • Utmärkning och skyltring av stigar och uppsättning av informationstavlor vid intressanta platser.
  • Upprätta en Tjockö friluftskarta och upprätta en underhållsplan för stigarna. 
 
Delmål
  • Intervjua infödda Tjocköbor.
  • Undersöka Lantmaterikartor.
Status Aktiv Start:feb-18 Slut:okt-20 SKRIV UT
Syfte och mål

Öka intresset för Tjockö, natur och kultur samt öka antalet besökare till ön.

Initiativtagare
Marie Viking
Kontaktperson
Marie Viking
Telefon
070 524 15 45
Inblandade myndigheter och organisationer
Kommun
Länsstyrelsen
Maria malmlöf
Projektgrupp 
Irene takanen, Lennart gilling, Renée eklind
Hembygdsföreningen
Berit högström
Finansiering
Ej klar
Referens mot befintliga strategier
RUFS, Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, EU:s landsbygdsprogram inkl Leader

Vi som jobbar med projektet

Marie Viking
Maria Malmlöf
Irene Takanen
Lennart Gilling
Renée Eklind
Berit Högström

Kontakt

Kontaktperson: Marie Viking
Telefon: 070 524 15 45

* Obligatorisk information