Kulturcentrum Ornö bygdegård – ORNÖ

Utveckla kultursatsningen på Ornö bygdegård genom att engagera fler medlemmar att själva driva kulturevenemang i bygdegårdens lokaler. Samverka med aktörer som kan hjälpa till att driva evenemang och satsningar inom kultur. Projektet har koppling till Haninge kommuns kulturpolitiska program.

I slutet av september 2017 gjorde cirkusmusikalen Havet en föreställning som var mycket uppskattad och projektet hoppas på flera liknande evenemang i framtiden. Projektgruppen arbetar med en strategi för mer kultur på bygdegården och för tillfället pågår en satsning på bio. Förhoppningsvis kommer film kunna visas redan vintern 2017. Ett arbete med att förbättra möjligheterna att ha evenemang i lokalerna med en scensatsning pågår även, med pengar som skänkts till bygdegården till minne av Lars Ohlsson.

Status Aktiv Start:jan-17 SKRIV UT
Syfte och mål

Engagera fler i Ornö bygdegårds arbete med kultur och bedrivande av kulturevenemang. Kommunicera med medlemmarna för att hitta fler som vill driva evenemang. Samverka med aktörer som har sådana evenemang.

Initiativtagare
Hannes Eghult
Kontaktperson
Hannes Eghult
Telefon
073 804 64 77
Inblandade myndigheter och organisationer
Kommun
Region Stockholm
Finansiering
Ej klar
Referens mot befintliga strategier
RUFS, Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen

Kontakt

Kontaktperson: Hannes Eghult
Telefon: 073 804 64 77

* Obligatorisk information